Aylık Arşiv: Mayıs 2017

Peygamber efendimizin şefaati 0

Peygamber efendimizin şefaati

İmanını muhafaza ederek ölen herkes şefaate kavuşacaktır. Duha suresinin (Elbette Rabbin sana [şefaat hakkı ve pek çok nimet] verecek, sen de razı olacaksın) mealindeki beşinci âyet-i kerimenin tefsirinde Resulullah efendimiz (Ümmetimden bir kişi Cehennemde...

Resulullah gelecekten haber verdi 0

Resulullah gelecekten haber verdi

Sual: Bazıları mucizeye, keramete inanmıyorlar. Resulullah da gaybı bilemez diyorlar. Bu hususta âyet ve hadis yok mu da böyle diyorlar? CEVAP Allahü teâlâ bildirirse, Resulullah da gaybı, gelecekte olan şeyleri bilir. Peygamber efendimizin bildirilen...

Niçin genel bir bela gelmemektedir 0

Niçin genel bir bela gelmemektedir

Sual: Peygamber efendimizden önce, inanmayan kavimlerin, Allah’ın azabına uğrayıp helak olduklarını okuyoruz. Ancak günümüzde o eski kavimler gibi, hattâ daha azgın olanları var. Neden bunlar dünyada iken de cezalandırılmıyor? CEVAP Bunun birkaç sebebi vardır:...

Resulullah efendimiz ümmi idi 0

Resulullah efendimiz ümmi idi

Sual: Peygamberimiz, okuma yazma biliyor muydu? CEVAP Resulullah efendimizin okuma yazma bilmediği âyet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle ve tarihi olaylarla sabittir. Resulullah ümmi idi, yani kitap okumamış, yazı yazmamış, kimseden bir ders görmemiş idi. Mekke’de...

Resulullahın bütün dedeleri mümindi 0

Resulullahın bütün dedeleri mümindi

Sual: Resulullah efendimiz, Hazret-i İbrahim’in soyundan geldiğine göre, Hazret-i İbrahim’in babası Azer de kâfir olduğuna göre, nasıl olur da, Resulullahın mübarek nuru bir kâfire geçebilir? Peygamberimizin bütün dedeleri mümin değil mi idi? CEVAP Resulullah...

Peygamber efendimizin ırkı 0

Peygamber efendimizin ırkı

Sual: Peygamberimizin ırkı ne idi? CEVAP Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, Araptır. Arap, güzel demektir. Mesela, lisan-ı Arap, güzel dil demektir. Coğrafyada Arap demek, Arabistan yarımadasında doğup büyüyen ve onların kanından olan kimse demektir. Peygamber...

Hilye-i Saadet (Resulullahın görünüşü) 0

Hilye-i Saadet (Resulullahın görünüşü)

Sual: Resulullahın görünüşü nasıldı? CEVAP Resulullah efendimizin, görünen bütün uzuvlarının şekli, sıfatları, güzel huyları, tamam hayatı, bütün incelikleriyle, çok geniş ve açık olarak, âlimler tarafından, senetleri, vesikaları ile yazılmıştır. Bunlara (Siyer) kitapları denir. Büyük...

Mucize ve Keramet haktır 0

Mucize ve Keramet haktır

Sual: Mucize ve kerameti inkâr eden kâfir olmaz mı? CEVAP Mucizeyi de kerameti de yaratan Allah’tır. Bunu inkâr eden kâfir olur. Mucize, peygamber olduğunu söyleyen kimsenin, doğru söylediğini bildiren şeydir. Mucizeyi Allahü teâlâ yaratmaktadır....

Mirac mucizesi 0

Mirac mucizesi

Sual: Âyet ve hadisle bildirildiği halde, Mirac mucizesini inkâr eden olmuş mudur? CEVAP Ehl-i sünnet âlimleri, sözbirliği ile Miracın hak olduğunu bildiriyorlar. [Fitne] yani imtihan uyanıkken olur. Peygamber efendimizin anlattığı rüya olsaydı, hiç kimse...

0

Peygamberlik iddiası zındıklıktır

Sual: Peygamber efendimiz, ahir zaman peygamberi olduğuna ve ondan sonra peygamber gelmeyeceğine göre, nasıl oluyor da, Amerika’da Mısırlı R. Halife, Pakistan’da A. Kadıyani, İran’da Bahaullah, Türkiye’de birkaç kişi için peygamber deniyor? CEVAP Peygamber denilen...